Nakupte a vyhrajte!

Soutěžte s Rock Point, Hannah a Keen a vyhrajte dovolenou v Ramsau am Dachstein!

Zajištěné cesty Dachstein & Ramsau

Mezi okouzlující krajinou horských pastvin a impozantním světem horských vrcholů se nachází region Schladming-Dachstein známý svými nádhernými turistickými trasami.
Na dobyvatele vrcholů, kteří milují zvýšený adrenalin, čeká v oblasti Dachstein skutečné eldorádo horolezeckých stěn. Převislé skály, vskutku působivé strmé stěny skal a výhled na údolí řeky Enns, který Vám nabídne nezapomenutelná panoramata.
Na jižní straně nejvyššího vrcholu Štýrska, hory Dachstein a obce Ramsau se nachází 19 překrásných zajištěných cest (ferát) a stezek. Velké množství variací se všemi stupni obtížnosti, od dětských ferát „Kali“, „Kalo“ a „Kala“ až po „Superferrata (Anna-Johann-Dachstein)“ s nejdelší zajištěnou cestou v Alpách, se tu najde pro každého to pravé. Díky stezkám „Hias“, „Rosina“ a „Siega“ v idylické soutěsce Silberkarklamm nabízí tento region také stezky v blízkosti údolí a zařazuje se tím do oblasti ferát číslo 1 v Rakousku.

Výhrou v soutěži je jeden z 10 pobytů pro 2 osoby:

Hlavní výhra:

Ubytování v hotelu Knollhof - www.knollhof.at
3x výhra – ubytování pro 2 osoby na 2 noci v hotelu včetně polopenze a letních zážitkových karet s více než 100 atrakcemi zdarma - www.sommercard.info 
 

Hotel Knollhof se nachází v Ramsau a Ramsau je součástí nádherného Štýrska v nadmořské výšce 1.200 m n. m. Poloha hotelu Knollhof je jednoduše ideální – ve volné přírodě, na tichém a slunném místě, a přesto docela blízko centru obce Ramsau.
Přímo za hotelem mohou milovníci hor vyrazit na pěší túru po jedné z tras v naší rozvětvené síti stezek. V zimě vede přímo kolem hotelu běžecká stopa zalitá sluncem.
Hotel Knollhof nabízí 24 dvoulůžkových a vícelůžkových pokojů a 2 menší jednolůžkové. Naši hosté si mohou užívat dokonalý hotelový servis a zároveň si odpočinout v rodinné a útulné atmosféře.

Dále můžete vyhrát:

Ubytování v penzionu:
7x výhra – ubytování pro 2 osoby na 2 noci v penzionu včetně snídaně a letních zážitkových karet s více než 100 atrakcemi zdarma - www.sommercard.info 

JAK SOUTĚŽIT?

Stačí nakoupit nad 1.000 Kč, být nebo se stát členem Zóna klubu a odpovědět na následující tipovací otázku: Při výstupu na ferratu Rosina v soutěsce Silberklamm musí člověk nejprve přejít provazový most. Tipněte si, kolik centimetrů měří na délku tento provazový most na obrázku?

Do pole „Odpověď“ napište číslo Vaší účtenky/faktury, oddělte čárkou a uveďte odpověď na následující otázku: Při výstupu na ferratu Rosina v soutěsce Silberklamm musí člověk nejprve přejít provazový most. Tipněte si, kolik centimetrů měří na délku tento provazový most na obrázku? Nezapomeňte, že aby byla Vaše účast platná, musíte být nebo se stát členem „Zóna klubu“.Vaše osobní údaje
/

Úplná pravidla soutěže „…vyhrajte10x dovolenou v Ramsau am Dachstein!”
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „…vyhrajte 10x dovolenou v Ramsau am Dachstein!“ („soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedená ve zkráceném znění na propagačních materiálech určených spotřebitelům, kteří mají zájem se soutěže zúčastnit. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze písemnou formou.
 

1. Vyhlašovateli a zároveň organizátory soutěže jsou:
Rock Point a.s.
se sídlem: Vrážská 1507, 153 00 Praha 16 - Radotín 
IČ: 26707233, DIČ: CZ26707233 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor soutěže“)
a
Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH
se sídlem: Ramsauerstraße 756, A-8970 Schladming
IČO: ATU 6390 3618
(dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor soutěže“)

Na organizaci a provozování soutěže (se dále podílí společnosti Outdoor Concept a.s a Hannah Czech a.s.)
2. Místo a doba konání soutěže:
2.1. Soutěž probíhá na území České republiky.
2.2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 1.4.2017 do 31.5.2017 (dále jen „doba konání soutěže”).

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, jež splní všechny níže uvedené podmínky
  i.  je stávajícím nebo novým členem zákaznického věrnostního programu Zóna klubu.
  ii. zakoupí v některé z prodejen Rock Point, Hannah nebo Keen případně v internetových obchodech www.rockpoint.cz, www.hannah.cz a www.keenfootwear.cz a to v době konání soutěže jakékoli zboží  v celkové hodnotě přesahující částku 1000,- Kč včetně DPH  a uschová si doklad(y) o zakoupení předmětného(ých) výrobku(ů) = účtenku(y), fakturu(y).


na internetových stránkách soutěže: https://www.schladming-dachstein.at/soutez (dále jen „soutěžní web”) se prostřednictvím soutěžního formuláře zaregistruje do soutěže tím, že:
-    pravdivě vyplní všechny požadované osobní údaje, 
-    uvede číslo účtenky (účtenek) nebo faktury (faktur)
-    odpoví na soutěžní otázku „Při výstupu na ferratu Rosina v soutěsce Silberklamm musí člověk nejprve přejít provazový most. Tipněte si, kolik centimetrů měří na délku tento provazový most na obrázku?”
-    uvede zda je či není členem zákaznického Zóna klubu (ověřování členství proběhne u konkrétních potenciálních výherců) a členství je podmínkou pro udělení výhry,
-    vyjádří souhlas s účastí v soutěži za podmínek stanovených v těchto pravidlech, a to způsobem pod soutěžním formulářem uvedeným, a to nejpozději do 23:59 hod. dne 31.5.2017).

3.2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s jejími pravidly či dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být Organizátorem kdykoli ze soutěže vyloučeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. V důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
3.3. Ze soutěže jsou automaticky vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže, dále zaměstnanci jakékoli společnosti nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže (zejména společnoti Outdoor Concept a.s, Hannah Czech a.s. a dalších), a to včetně osob těmto osobám blízkých dle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ani takovéto osobě nemůže nárok na výhru platně vzniknout, byť by se např. V důsledku nepravdivých informací výhercem stala. V takovém případě je Organizátor soutěže oprávněn postupovat způsobem uvedeným v poslední větě předchozího odstavce 3.2.
3.4. Soutěže se může každý soutěžící zúčastnit vícekrát, ale pouze v případě, že zaregistruje více platných dokladů (účtenek nebo faktur) o zakoupení zboží.
3.5. Pokud dojde k situaci, kdy dva účastníci uvádí shodné pokladní doklady a nerozhodne-li pořadatel jinak, bude výhra přiznána pouze tomu z nich, jehož číslo dokladu bylo vyplněno v registračním formuláři jako první. Pokud dojde k situaci, že nárok na výhru získá více shodných odpovědí, platí, že výhra bude přiznána postupně dle registrační času od nejdřívější registrace k nejpozdější. 

4. Mechanismus a průběh soutěže
4.1. Zájemce o účast v soutěži se postupem podle těchto pravidel (zejména viz odstavec 3.1. výše) a dle pokynů uvedených na soutěžním webu zaregistruje do soutěže. Takto provedenou registrací vstupuje zájemce o účast do soutěže s možností výhry a stává se z něj soutěžící. 
4.2. Úkolem soutěžícího je trefit co možná nejpřesněji odpověď na soutěžní otázku, která zní: „Při výstupu na ferratu Rosina v soutěsce Silberklamm musí člověk nejprve přejít provazový most. Tipněte si, kolik centimetrů měří na délku tento provazový most na obrázku?”
4.3. Po skončení soutěže bude 10 soutěžících = výherců, kteří budou nejblíže správné odpovědi telefonicky a e-mailem kontaktováni nejpozději do 10 pracovních dnů a zároveň budou jejich jména zveřejněna na webu soutěže a na www.rockpoint.cz, www.hannah.cz, www.keenfootwear.cz a na soutěžním webu. Výherci budou při telefonickém a e-mailovém kontaktu Organizátorem vyzváni, aby na určenou e-mailovou adresu zaslali elektronickou kopii (sken) účtenky (účtenek), jejichž číslo(a) uvedli při své registraci na soutěžním webu a jejichž obsah potvrdí splnění podmínky pro účast v soutěži dle čl. 3.1. i) těchto pravidel. Zároveň bude ověřeno jejich členství v zákaznickém věrnostním Zóna klubu.
4.4. Výherce v soutěži zveřejnění podle předchozího odstavce na soutěžním webu jsou povinni svůj zájem o výhru obratem Organizátorovi potvrdit (telefonicky, e-mailem). Nebude-li tato povinnost ze strany výherce splněna nejpozději do 23:59 hod. dne 31.5.2017, je Organizátor oprávněn, a to na základě doplňující volby poroty, takového výherce nahradit výhercem jiným. Marným uplynutím v předchozí větě stanovené lhůty pro potvrzení účasti výherce v soutěži pozbývá původní a na soutěžním webu zveřejněný výherce právo na výhru. 
4.5. Předání výher proběhne v některé z prodejen Rock Point, Hannah nebo Keen po dohodě s výherce.
4.6. Konečné rozhodnutí ve veškerých otázkách týkajících se výherců a výher, stejně jako celé soutěže, náleží v každém případě výlučně soutěžní komisi, jmenované pořadatelem, a nelze jej právní cestou zvrátit.

5. Výhry
5.1. Výhrou v soutěži je jeden z 10 pobytů na 2 noci:
1., 2., a 3. výhra - ubytování pro 2 osoby na 2 noci v hotelu  http://www.knollhof.at/  včetně polopenze a letních zážitkových karet s více než 100 atrakcemi zdarma - www.sommercard.info
   
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. výhra -  ubytování pro 2 osoby v penzionu na 2 noci včetně snídaně a a letních zážitkových karet s více než 100 atrakcemi zdarma - www.sommercard.info
5.2. Výhru ve formě poukazu lze uplatnit v destinaci uvedené na poukazu do jednoho roku od data vystavení a to od 1.6.2017 do 15.10.2017 a od 18.5.2018 do 14.10.2018.
5.3. Výhry budou výhercům přidělovány podle přesnosti ke správné odpovědi na soutěžní otázku. První výhru obdrží nejpřesnější odpověď atd.
5.4. Soutěžící nemůžou požadovat peněžité ani jiné plnění výměnou za výhru v soutěži, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6. Zpracování osobních údajů
6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
6.2. Každý soutěžící, který poskytl Organizátorovi v souladu s pravidly soutěže své osobní údaje, potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné, pravdivé a souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Organizátora soutěže jako jejich správce a zpracovatele i do databáze Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s a dalších jako subjektů spolupodílejících se na organizaci soutěže (v úvodní fázi nákupu soutěžního zboží) a majícího postavení jiného správce údajů ve smyslu ust.§ 5 odst. 6 záklona č. 101/2000 Sb., s jejich následným zpracováním a uchováním pro marketingové účely Organizátora i Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s. a dalších , tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas udělený soutěžícím dle předchozí věty bude soutěžícím výslovně potvrzen společně s vyplněním všech požadovaných kontaktních údajů v rámci registrace do soutěže na soutěžním webu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva podle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Organizátora, případně Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s. a dalších (ve vztahu k tomuto subjektu) odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Údaje budou použity pro bezplatné zasílání elektronických zpravodajů, časopisů pro návštěvníky, nabídek a dotazníků návštěvníků. Osobní údaje uvedené účastníkem budou předány třetí osobě pouze za účelem provedení odeslání. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem údajů či Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s. a dalších se může na Organizátora, případně Outdoor Concept a.s., Hannah Czech a.s. a další obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v ul. Pplk. Sochora 27, Praha 7.
6.3. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže případně Outdoor Concept a.s. ., Hannah Czech a.s. a další jsou oprávněni bezplatně užít v souladu s § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění jimi poskytnuté údaje v médiích, propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, zvukově-obrazové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž přerušit, zkrátit, prodloužit nebo odvolat.  
7.2. Výhry nelze vyplatit v hotovosti. Organizátor si vyhrazuje právo omezit nebo vyloučit přenositelnost výher na jiné osoby. 
7.3. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, stejně jako neodpovídá za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži. 
7.4. Tato úplná pravidla jsou k dispozici na soutěžním webu. Jejich originál je po dobu konání soutěže uložen k nahlédnutí v sídle Organizátora.
V Plzni dne 30.3.2017

Pole označená hvězdičkou* jsou povinná

JAK SE STÁT ČLENEM KLUBU ZÓNA?

On-line - stačí vyplnit formulář. Formulář najdete:
http://www.rockpoint.cz/zakaznicky-klub-zona
http://www.hannah.cz/zona
http://www.keenfootwear.cz/zakaznicky-klub